اداره حفاظت فیزیکی و انتظامات دانشگاه در راستای وظایف محوله و ایجاد نظم و امنیت در پردیس دانشگاه، آمادگی ارائه خدمات حفاظتی در همایش‌ها، نمایشگاه‌ها و مراسم مختلف که در مجموعه دانشگاه برگزار می‌گردد را دارد.
بنا به اعلام برگزار کنندگان و یا میزبانان مراسم، کارشناسان اداره حفاظت فیزیکی از محل بازدید و نظریه خود را جهت برقراری انتظامات و امنیت محل ارائه می‌نمایند.