قابلیت‌های پدافند غیرعامل

 • پدافند غير عامل، بستر مناسب توسعه پايدار توان ملي کشور
 • پدافند غير عامل، هم راستا با سياست هاي تنش زدايي
 • پدافند غير عامل، پايدارترين، ارزان ترين وصلح آميزترين روش دفاع
 • پدافند غير عامل، بهترين راهکار افزايش آستانه مقاومت ملي
 • پدافند غير عامل، پشتوانه اقتدار ملي
 • پدافند غير عامل، يکي از مهمترين ابزارهاي بازدارندگي
 • پدافند غير عامل، بهترين و مناسب ترين شيوه کاهش مخاطرات و کاهش آسيب پذيري
 • کشورهايي که توسعه پدافند غير عامل را به عنوان يک سياست دفاعي مستمر در دستور کار خود قرار مي دهند، هيچ گاه در مظان اتهام تهديد بر عليه کشورهاي ديگر قرار نمي گيرند
 • کشورهايي که پدافند غير عامل را به عنوان يک راهکار اصلي بر مي گزينند، به شرايطي از نظر کاهش آسيب پذيري دست مي يابند که مطامع کشورهاي تهديد کننده بر عليه آنها کاهش مي يابد
 • در جهان امروز کشورهايي که نقاط آسيب پذيري آنها فراوان است، و دشمن مي تواند با ضربات سريع، حياتي ترين منابع آنان را منهدم نمايد، عوامل تهديد از بيرون را درون خود ايجاد مي نمايد
 • پدافند غير عامل، مي تواند به يک فرهنگ عمومي در کشور تبديل شود
 • پدافند غير عامل، عنصري است پويا و متحرک؛ لذا بايد همواره در صدر تلاش هاي علمي و پژوهشي قرار گيرد