مستند عمومی و تخصصی پدافند غیرعامل مجموعه‌ای متشکل از 60 مستند عمومی و تخصصی با موضوعات مختلف عمومی، دانشگاهی، زیستی، کالبدی، اقتصادی، سایبری، شیمیایی و پرتوی که توسط معاونت توسعه فرهنگی و اطلاع رسانی سازمان پدافند غیرعامل کشور تهیه شده است.

قسمت‌هایی از این مستند که با حوزه فعالیت روزمره و کاری همکاران مرتبط است از لینک‌های زیر قابل دریافت است.

 

تاریخچه  تعاریف  عمومی دانشگاهی
 خانه  مدرسه مترو  زیستی
 سایبری پادگان  مصونیت کشور فراگیری
آشنایی مردم  کالبدی تهدیدات جمع بندی