بر اساس بند 2 صورتجلسه مورخه 1389/05/26 کارگروه اجرایی دانشگاههای فردوسی و علوم پزشکی مشهد، آیین نامه طرح ساماندهی تردد خودرو در پردیس دانشگاه که بخشی از آن طی یکسال گذشته اجرا شده است به شرح زیر و با رویکرد محدود سازی تردد خودروهای متفرقه و دانشجویی مورد بازنگری قرار گرفت.

 « آئين نامه طرح ساماندهي تردد خودرو در پرديس دانشگاههاي فردوسي و علوم پزشكي مشهد»

« تاریخ بروز رسانی 1389/06/02 »

 الف: مقررات عمومي

 1-     دانشگاهيان محترم اعم از اعضاي هيات علمي و كاركنان دانشگاههای فردوسی، علوم پزشکی و جهاددانشگاهی که محل کارشان در پردیس دانشگاه می باشد و دانشجويان دوره های کارشناسی ارشد و تخصصیPHD  ،جانبازان25٪ به بالا و معلولین، در صورت داشتن خودروي شخصي مي توانند براساس مقررات و ضوابط مندرج در اين آيين نامه متقاضي دريافت مجوز تردد در پرديس دانشگاه باشند.

تبصره: ارسال و تكميل فرم جهت دريافت مجوزتردد به منزله مطالعه كامل آيين نامه طرح ساماندهي   تردد خودرو از سوي متقاضي مي باشد و لذا دارنده برچسب تردد ملزم به رعايت كليه مفاد آيين نامه  مي باشد.

2- برچسب هاي مربوط به تردد وسايل نقليه در پرديس دانشگاه فردوسي در رنگهاي مختلف و با مدت اعتبار  متفاوت تهيه شده و پس از طي مراحل قانوني به متقاضيان تحويل مي گردد.

3- رعايت مقررات راهنمايي و رانندگي و همچنين ضوابط داخلي كه از سوي انتظامات دانشگاه در خصوص چگونگي تردد ، پاركينگ ، سرعت مجاز و...  اعلام شده درخيابانهاي پرديس دانشگاه الزامي است. بديهي است عوامل راهنمايي و رانندگي برابر مقررات با تخلفات راهنمايي و رانندگي برخورد و اعمال قانون مي نمايند.

4- تمديد اعتبار برچسب تردد و همچنين صدور مجوز المثني ، مستلزم نداشتن سابقه تخلف در سيستم ثبت سوابق انتظامات دانشگاه مي باشد.

5-تردد در پردیس دانشگاصرفأ برای خودرویی که مشخصات آن بر روی برچسب مربوطه درج گردیده مجاز می‌باشد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف در این خصوص طبق آیین نامه تخلفات  اعمال قانون خواهد شد.

6-  انتظامات دانشگاه (سرنگهبان یا مامور گشت) به منظور انجام ماموریتهای محوله مجاز  می باشند در حضور مالک و یا راننده ، نسبت به بازرسی خودرو اقدام نمایند.

7- اجراي اين دستورالعمل مربوطه به اوقات و روزهاي عادي است. در ايام خاص مانند :  برگزاري آزمون -ايام نوروز و ...  دستورالعمل ويژه اجرا خواهد شد.

ب: چگونگي صدور برچسب تردد

1-واجدين شرايط مي توانند ضمن مراجعه به پورتال شخصي تقاضاي خود براي اخذ برچسب تردد ارسال نمايند. براي اين منظوراعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه از طريق سايت دانشگاه و پورتال شخصی تقاضاي خود را به اداره انتظامات ارسال مي نمايند. ( چگونگي انجام كار در پورتال فرد توضيح داده شده است). 

 2-پس از بررسي تقاضاي واصله ، برچسب تردد برابر مقررات صادر و از طريق واحد صدور برچسب به متقاضي تحويل مي گردد.

 3-دانشجویان بند الف-1 و افراديكه فاقد پورتال شخصي مي باشند بايد با مراجعه به اداره انتظامات دانشگاه و تكميل فرم تقاضا وارائه مدارك لازم نسبت به تهيه برچسب اقدام نمايند.

 4- برچسب صادره بايد درقسمت پائين شيشه جلوي خودرو (سمت راننده) ، بطوريكه مشاهده آن    توسط نيروهاي انتظامات دانشگاه به سهولت امكان پذيرباشد نصب شود.

 5- دارنده خودرو موظف است درصورت هرگونه تغييروضعيت ( نقل و انتقال –  فارغ التحصيلي – اخراج –  واگذاري يا تعويض خودرو و... ) برچسب تردد را جهت تسويه حساب به انتظامات دانشگاه تحويل نمايد. بديهي است صدور برچسب تردد با مشخصات جديد منوط به ارائه برچسب قبلي است.

 6- صدور برچسب المثني مستلزم وصول گزارش كتبي به واحد صدور مجوز ( مبني برمفقوديت برچسب اوليه ناشي از سرقت خودرو ، شكستن شيشه، سرقت برچسب و يا هر حادثه مشابهي ديگر) و ارائه  مدارك  رسمي در اين خصوص مي باشد بنابراين در صورت بروز هرگونه خدشه به برچسب تردد ارسال گزارش مربوطه به همراه تاييد مراجع ذيربط( انتظامي وقضائي ) در اسرع وقت ضروري است ، پس از بررسي مدارك واصله برچسب المثني براساس دستور العمل صادر خواهد شد.

تبصره : مبلغ  برچسب المثني دو برابر مبلغ تعرفه اوليه آن مي باشد.

 7- متقاضي بايد وجوه مربوط به دريافت برچسب را به شماره حساب64940-4250 به نام مدیریت امور اداری و پشتیبانی نزد بانك تجارت واريزنمايد.

(امکان واریز وجه بصورت الکترونیکی آنلاین از طریق پورتال و یا دستگاه POS  مستقر در محل صدور برچسب اداره انتظامات فراهم شده است).

دستور العمل و نحوه ورود و خروج خودروهای متفرقه به پرديس دانشگاه

        1-ورود خودروهای دولتی (باستثناء خودروهای نظامی و انتظامی )به پردیس دانشگاه پس از مشخص شدن هویت خودرو  و مقصد آن بلامانع است.

        تبصره1:  ورود خودروهای نظامی و انتظامی پس از هماهنگی با مدیریت حراست و تأیید مراتب انجام خواهد شد.

        تیصره2 : هنگام وقوع تصادف در پردیس دانشگاه، ورود خودرو و یا موتور سیکلت عوامل راهنمایی و انتظامی جهت تهیه کروکی و سایر اقدامات لازم مجاز می باشد.

        2-ورود خودروهای امدادی «اعم از اورژانس، آتش نشانی،اتفاقات آب، برق و گاز»پس از مشخص نمودن مقصد و اخذ راهنمایی لازم بلامانع است.

       3-ورود تاکسی ها، آژانس های رسمی و معتبر-خودروهای تدارکات-مواد غذایی و مصالح ساختمانی و … به پردیس دانشگاه پس از احراز هویت و مشخص شدن مقصد بلامانع خواهد بود.

       4-ورود خودروهای صدا و سیما، روزنامه ها، خبرگزاریها و … در صورت ارائه دعوت نامه و یا مکاتبه رسمی از مراجع دانشگاهی(روابط عمومی، دانشکده ها و واحدها) بلامانع است. در غیر این صورت پس از هماهنگی با مدیریت حراست و تأیید مراتب انجام خواهد شد.

       5-ورود خودروهای جمعی (اعم از اتوبوس، مینی بوس و غیره...) جهت برنامه‌های مختلف فرهنگی،  ورزشی، علمی، اردوها و...پس ازارائه  مجوز مربوطه و هماهنگی با انتظامات بلامانع است.

       6-ورود خودروهای مدعوین جهت شرکت در همایش های علمی و کنفرانس ها و … با ارائه کارت دعوت مراسم مذکور  و احراز هویت امکان‌پذیر می باشد.

        7-ورود سایر وسایل نقلیه متفرقه (به غیر از موارد فوق الذکر) به پردیس دانشگاه ممنوع می باشد.

            دارندگان خودروهای متفرقه موظفند خودروی خود را در پاکینگ مجاور درب جنوبی دانشگاه (بلوار پیروزی) متوقف و با استفاده از اتوبوس  یا خودروهای عمومی در پردیس دانشگاه تردد نمایند.

        8-ورود موتور سیکلت به پردیس دانشگاه تابع مقررات ویژه خواهد بود و افراد متقاضی باید ضمن مراجعه به اداره انتظامات و تکمیل فرم مربوطه مجوز لازم را برای تردد با موتور سیکلت در خیابانهای پردیس (برابر مقررات) دریافت نمایند.

« مشخصات و مختصات برچسب هاي تردد»

      1- مدت اعتبار برچسب در قسمت بالا ( سمت راست ) درج شده است.

     2- شماره پلاك انتظامي خودرو در كادر وسط برچسب ذكرمي شود.

     3- باركد جهت انجام كنترل الكترونيكي در قسمت پائين برچسب ( سمت چپ ) تعبيه شده است.

  4- شماره مسلسل برچسب و كد محل خدمت دارنده آن در قسمت پائين ( سمت راست ) درج شده است . لازم به ذكر است هر يك از واحدهاي دانشگاه داراي كد مستقل مي باشند.

     5- ابعاد برچسب7 *9 سانتيمتر مي باشد.

  6- برچسب آبی ، با مدت اعتبار دوسال و مبلغ 200،000 ريال ، مربوط به دانشجويان بند الف-1        مي باشد .

  7- برچسب سبز ، با مدت اعتباردو سال به اعضاء هيات علمي شاغل ( رسمي و پيماني) به مبلغ  200،000 ريال وكاركنان شاغل ( رسمي ، پيماني و قراردادي ) به مبلغ 100،000 ريال به مدت اعتباردو سال   مي باشد.

تبصره: در خصوص همكاران محترم بازنشسته مبلغ دريافتي 50% مبالغ مذكور خواهد بود.

    8- برچسبهاي زرد ، با مدت اعتبار يكسال و به مبلغ 100،000 ريال، مربوط به مدرسين حق التدريس ،پیمانکاران ساختمانی و كاركنان شركتهای طرف قرارداد  با دانشگاه، پرسنل بانكها و صنوف مختلف طرف قرارداد با دانشگاه مي باشد.

   9- برچسب دوم فقط براي خودروي دوم اعضاء هيات علمي شاغل با درنظرگرفتن مبلغ دوبرابر تعرفه اوليه وبمدت اعتبار دو سال صادر مي گردد.

دستور العمل رسيدگي به تخلفات رانندگي در پرديس دانشگاه

        1-هرگونه جعل و يا سوء استفاده از برچسب تردد موجب محروميت از ادامه استفاده از برچسب تردد و پيگيري تخلف در مراجع ذيربط قانوني خواهد بود.

    2- درصورتيكه افراد غير دانشگاهي (مشمولین بند8-صفحه3)  مرتكب جعل و يا سوء استفاده از برچسب تردد شوند ضمن محرومیت از ادامه استفاده از برچسب، مراتب تخلف  به مراجع انتظامي و قضايي منعکس و توسط دفتر حقوقي دانشگاه مورد پيگيري قرار خواهد گرفت .

 3- هرگونه تخلف درپرديس دانشگاه اعم از توقف در محل ممنوعه، تردد در خلاف مسير ، سرعت غير مجاز ، ايجاد مزاحمت ، گذر از محل عبور ممنوع ، برخورد نامناسب با نيروهاي انتظامات و ساير افراد ويا انجام آموزش رانندگي و ... برابر ضوابط ذيل مورد پيگرد واقع خواهد شد.

1/3- تخلف براي اولين مرتبه موجب صدور اخطار كتبي براي متخلف وثبت سابقه در سيستم رايانه انتظامات خواهد شد.

   2/3- تخلف براي باردوم ، علاوه براخطار كتبي و ثبت در سابقه ، منجر به محروميت از تردد به مدت شش ماه در سطح پرديس دانشگاه خواهد شد.

  3/3-  تخلف براي بار سوم ، موجب لغو اعتبار برچسب تردد مي گردد و براي فرد متخلف مجوز ديگري صادر نخواهد شد.

   4- دارندگان مجوز تردد موظفند هنگام عبور و مرور در پرديس دانشگاه رعايت مقررات ، نظم عمومي و شئونات اسلامي را بنمايند.  و در صورت بروز حادثه مراتب را از طريق شماره تلفنهای 38804949 ویا 38804959  مركز پيام دانشگاه اعلام نمايند تا برابر مقررات به آن رسيدگي شود. بديهي است هرگونه اقدام واعمال سليقه شخصي در اين خصوص قابل بررسي و پيگرد قانوني خواهد بود.

   5- علاوه برمقررات فوق الذكر، عوامل راهنمايي و رانندگي و بازرسين كنترل نامحسوس ناجا با تخلفات راهنمايي و رانندگي در سطح پرديس دانشگاه برابر مقررات جاري برخورد نموده واعمال قانون  مي نمايند.

   6- هرگونه ايراد خسارت به اموال دانشگاه ( به علت بي احتياطي و يا ناشي از عدم رعايت مقررات) مستلزم جبران خسارت بوده و طبق نظركارشناسان ، برابر مقررات به آن رسيدگي خواهد شد و مالك و راننده خودرو مي بايست پاسخگو دانشگاه باشند.

  7- دانشگاه در قبال حوادثي نظير سرقت ، تصادف و ... هيچ گونه مسئوليتي ندارد.