به مناسبت گرامیداشت هفته دولت و روز کارمند، مسابقات تیر و کمان کارکنان ادارات و سازمان های استان خراسان رضوی در مجموعه وزشی کوثر مشهد برگزار گردید و در پایان این مسابقات خانم زهرا نداف، همکار اداره حفاظت فیزیکی دانشگاه به عنوان تنها نماینده اعزامی دانشگاه به این مسابقات، موفق به کسب قهرمانی در بخش بانوان گردید.

اداره انتظامات و حفاظت فیزیکی دانشگاه این موفقیت را به ایشان تبریک می گوید.

 

kaman1.png

kaman2.png